Finančne nenáročná inštalácia pokrývajúca len prechodové časti domu.