Rozšírená inštalácia je inštalácia pri ktoréj sa pokrýva ochranou nielen plocha budovy ale aj obvod budovy. Inštalované sú priestorové snímače PIR a snímače otvorenia, ktoré strážia dvere, okna a brány. Rozšírená inštalácia sa delí na čiastočnú ochranu a úplnú ochranu. Čiastočná ochrana je ochrana pri ktoréj je strážený obvod buduvy, pritom sa môžete pohybovať vo vnútry budovy bez narušenia ochrany. Pri úplnej ochrane je budova stražená aj obvodovo aj priestorovo. Samozrejnosťou každej inštalácie je možnosť inštalovať aj snímače požiaru, úniku plynu a koncentrácie CO2.