Čiastočná ochrana.
Rozšírená inštalácia - Delenie ochrany.